Bineka Tunggal Ika

bbm__1411090757483by Bobby Victorio Novarro

Pa Guru : Mumun..!! tulisan naon nu aya dina suku garuda, sok tuliskeun dina papan tulis!”

si Mumun maju, terus nulis dina papan tulis ‘BINEKA TUNGGAL IKA’ , nempo kitu guruna gogodeg, sabab lain BINEKA tapi BHINEKA, dimimitian ku BH.
Pa Guru: “naha teu make BH?” bari molotot.diomongan kitu, Mumun buru2 nyabak dadana, sabab manehna memang teu make BH, puguh we manehna reuwaseun.

Mumun: “naha bapa terang?”

Pa Guru: “Nya nyaho atuh!! da ka tempo!! sok benerkeun ayena” ceuk guruna tambah molotot.

Mumun: “hiks..hiks..(ramisak) “isin atuh pa…, piraku ngalereskeunna didieu..” ceuk Mumun bari ceurik.

Pa Guru: ” nya heueuh kudu ayeuna…! naha atuh kunaon teu make BH?”

Mumun: ” teu acan garing pa BH na…, nuju dipoe keneh…, hiks..hiks..” lumpat bari ceurik..

Pa Guru: ?????? Duh eung Lieur budak teh